Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Môn Toán lớp 9

Đại số lớp 9

Căn bậc hai. Căn bậc ba

Hàm số bậc nhất

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Hình học lớp 9

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Đường tròn

Góc với đường tròn

Hình trụ. Hình nón. Hình cầu