Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC

Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì:

\(b^2=ab';c^2=ac'\left(1\right)\)

\(h^2=b'c'\left(2\right)\)

\(bc=ah\left(3\right)\)

 (4)

\(a^2=b^2+c^2\left(5\right)\) 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm