Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

1. Tính chất của tiếp tuyến:

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Trong hình trên a là tiếp tuyến.

 (H là tiếp điểm).

2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến:

 Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.


 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm