Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cung chứa góc

CUNG CHỨA GÓC

1. Cách giải bài toán quỹ tích 

Muốn chứng minh một qũy tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần;

Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H.

Phần đảo: Mọi điểm M thuộc hình H đều có tính chất T.

Kết luận: Quỹ tích hay tập hợp các điểm M có tính chất T là hình H.

2. Quỹ tích cung chứa góc

Quỹ tích(tập hợp): Các điểm M tạo với hai nút của đoạn thẳng AB cho trước một góc  có số đo α cho trước (  < α < ) là hai cung tròn có số đo là  - 2α đối xứng với nhau qua AB. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm