Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở đã cho chia cho 5.

Cách giải :

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:13

Các câu hỏi cùng bài học