Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Số ?

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính (theo mẫu):

2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =

2cm x 5 =                                2kg x 6 = 

2dm x 8 =                                2kg x 9 =

Hướng dẫn giải

2cm x 3 = 6cm                                2kg x 4 = 8kg

2cm x 5 = 10cm                               2kg x 6 = 12kg 

2dm x 8 = 16cm                               2kg x 9 = 18kg

Câu 3

Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

Hướng dẫn giải

Số bánh xe của 8 xe đạp là:

2 x 8 = 16 (bánh xe)

Đáp số: 16 bánh xe.

Câu 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Câu 5

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm