Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào ? 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Chọn hình được chia thành 3 phần bằng nhau và đã tô màu một phần.

Cách giải :

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình D (hình tròn).

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:47

Các câu hỏi cùng bài học