Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 48 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính

Hướng dẫn giải

Câu 2

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3

Hướng dẫn giải

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Câu 4

Hướng dẫn giải

Viết phép tính là: 1 + 3 = 4.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm