Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm