Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:18

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm