Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 10:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

So sánh rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất.

Cách giải:

Ta có: 2 < 4 < 6 < 8 < 10

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 10:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm