Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Viết kết quả là:

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm