Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 73 (Sách giáo khoa trang 38)

Trong hai câu sau đây, câu nào đúng ?

Câu thứ nhất : Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu

Câu thứ hai : Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu

Hướng dẫn giải

Câu thứ hai đúng

Bài 74 (Sách giáo khoa trang 39)

Điền các số thích hợp vào bảng sau :

Hướng dẫn giải

Bài 75 (Sách giáo khoa trang 39)

Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút gọn kết quả nếu có thể)

Hướng dẫn giải

Bài 76 (Sách giáo khoa trang 39)

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí :

\(A=\dfrac{7}{19}.\dfrac{8}{11}+\dfrac{7}{19}.\dfrac{3}{11}+\dfrac{12}{19}\)

\(B=\dfrac{5}{9}.\dfrac{7}{13}+\dfrac{5}{9}.\dfrac{9}{13}-\dfrac{5}{9}.\dfrac{3}{13}\)

\(C=\left(\dfrac{67}{111}+\dfrac{2}{33}-\dfrac{15}{117}\right).\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{12}\right)\)

Hướng dẫn giải

Bài 77 (Sách giáo khoa trang 39)

Tính giá trị các biểu thức sau :

\(A=a.\dfrac{1}{2}+a.\dfrac{1}{3}-a.\dfrac{1}{4}\) với \(a=\dfrac{-4}{5}\)

\(B=\dfrac{3}{4}.b+\dfrac{4}{3}.b-\dfrac{1}{2}.b\) với \(b=\dfrac{6}{19}\)

\(C=c.\dfrac{3}{4}+c.\dfrac{5}{6}-c.\dfrac{19}{12}\) với \(c=\dfrac{2002}{2003}\)

Hướng dẫn giải

.

Luyện tập - Bài 78 (Sách giáo khoa trang 40)

Căn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số 

Ví dụ : Tính chất giao hoán của phép nhân phân số :

                          \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{a.c}{b.d}=\dfrac{c.a}{d.b}=\dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}\)

Bằng cách tương tự, em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên ?

 

Hướng dẫn giải

Ta đã biết tính chất kết hợp của phép nhân là:

(a.b).c = a.(b.c)

Từ đó ta suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số:

Giải bài 78 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 79 (Sách giáo khoa trang 40)

Đố : Tìm tên một nhà toán học Việt Nam thời trước .

Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ưng với đáp số vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

Hướng dẫn giải

Giải bài 79 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 80 (Sách giáo khoa trang 40)

Tính :

a) \(5.\dfrac{-3}{10}\)

b) \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{5}{7}.\dfrac{14}{25}\)

c) \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{4}.\dfrac{4}{15}\)

d) \(\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{-7}{2}\right)\left(\dfrac{2}{11}+\dfrac{12}{22}\right)\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 80 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 81 (Sách giáo khoa trang 41)

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài \(\dfrac{1}{4}km\) và chiều rộng \(\dfrac{1}{8}km\) ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 81 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 82 (Sách giáo khoa trang 41)

Toán vui :

Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A đến B. Biết rằng mỗi giây ông bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe được 12km. Hỏi con ong bay hay bạn Dũng đến B trước ?

Hướng dẫn giải

Chúng ta có hai cách giải:

Ta có: quãng đường = vận tốc x thời gian

Vì con ong và bạn Dũng cùng đi trên một quãng đường nên ai/con có vận tốc nào lớn hơn (nhanh hơn) thì sẽ đến B trước.

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Cách 2: Đổi vận tốc của con ong từ m/s sang km/h

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng cách 2 này, bởi vì cách này có áp dụng phần chia phân số mà các bạn sẽ được học ở Bài 12, nhưng mình cũng xin liệt kê ra vì 2 cách này ý tưởng là như nhau.

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Chúng ta có hai cách giải:

Ta có: quãng đường = vận tốc x thời gian

Vì con ong và bạn Dũng cùng đi trên một quãng đường nên ai/con có vận tốc nào lớn hơn (nhanh hơn) thì sẽ đến B trước.

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Cách 2: Đổi vận tốc của con ong từ m/s sang km/h

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng cách 2 này, bởi vì cách này có áp dụng phần chia phân số mà các bạn sẽ được học ở Bài 12, nhưng mình cũng xin liệt kê ra vì 2 cách này ý tưởng là như nhau.

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Luyện tập - Bài 83 (Sách giáo khoa trang 41)

Lúc 6 giờ 50 phút, bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7h 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB ?

Hướng dẫn giải

Luyện tập - Bài 83 ( Sách giáo khoa trang 41 ) : Lúc 6 giờ 50 phút, bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 bạn Nam đi xe xe đạp từ B đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút . Tính quãng đường AB?

Bài làm :

Việt đi quãng đường AB trong:

7 giờ 30 phút-6 giờ 50 phút = 40 phút = \(\dfrac{2}{3}\) giờ

Nam đi quãng đường AB trong :

7 giờ 30 phút - 7 giờ 10 phút = 20 phút = \(\dfrac{1}{3}\) giờ

Quãng đường AC dài :

15 .\(\dfrac{2}{3}\) = 10 ( km )

Quãng đường BC dài :

12 .\(\dfrac{1}{3}\) = 4 ( km )

Quãng đường AB dài :

10 + 4 = 14 ( km )

Đáp số : 14 km

Có thể bạn quan tâm