Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tìm tỉ số của hai số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 137 (Sách giáo khoa trang 57)

Tính tỉ số của :

a) \(\dfrac{2}{3}m\) và 75cm

b) \(\dfrac{3}{10}h\) và 20 phút

Hướng dẫn giải

Giải bà i 137 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 138 (Sách giáo khoa trang 58)

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên. Chẳng hạn, tỉ số của hai số \(0,75\) và \(1\dfrac{7}{20}\) có thể viết như sau :

                          \(\dfrac{0,75}{1\dfrac{7}{20}}=\dfrac{\dfrac{75}{100}}{\dfrac{27}{20}}=\dfrac{75}{100}.\dfrac{20}{27}=\dfrac{5}{9}\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên :

a) \(\dfrac{1,28}{3,15}\)

b) \(\dfrac{2}{5}:3\dfrac{1}{4}\)

c) \(1\dfrac{3}{7}:1,24\)

d) \(\dfrac{2\dfrac{1}{5}}{3\dfrac{1}{7}}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 139 (Sách giáo khoa trang 58)

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\dfrac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\dfrac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ ?

Hướng dẫn giải

Cách viết phân số khác cách viết tỉ số ở chỗ trong phân số thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ là phân số (cũng là tỉ số); là tỉ số, không là phân số.Bài 140 (Sách giáo khoa trang 58)

Chuột nặng hơn voi :

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của chuột và khối lượng của voi là \(\dfrac{30}{5}=6\), nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi. Em có tin như vậy không ? Sai lầm là ở chỗ nào ?

Hướng dẫn giải

Sai lầm ở chỗ dùng đơn vị đọ khác nhau (g và tấn). Cần đổi hai khối lượng ra cùng một đơn vị đo: 5 tấn ra g hoặc 30g ra tấn.

5 tấn = 5.1000000 g = 5000000g

Tỉ số giữa khối lượng chuột và voi đúng là:

Giải bài 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 141 (Sách giáo khoa trang 58)

Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\dfrac{1}{2}\). Tìm hai số đó, biết rằng \(a-b=8\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 142 (Sách giáo khoa trang 59)

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng : Trong 1000g "vàng" này chứa tới 999 g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là \(\dfrac{999}{1000}=99,9\%\). Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 (9999) ?

Hướng dẫn giải

Khi nói vàng bốn số 9 (9999), nghĩa là Trong 10 000g "vàng" này chứa tới 9999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 9999/10000 = 99,99% (tỉ lệ này cao hơn vàng 3 số 9)

Luyện tập - Bài 143 (Sách giáo khoa trang 59)

Trong 40 kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển ?

Hướng dẫn giải

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là

Giải bài 143 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%.

Luyện tập - Bài 144 (Sách giáo khoa trang 59)

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột ?

Hướng dẫn giải

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

Giải bài 144 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy lượng nước trong 4kg dưa chuột là 3,888kg

Luyện tập - Bài 145 (Sách giáo khoa trang 59)

Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km ?

Hướng dẫn giải

Đổi ra cm: 80km = 8 000 000 cm

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

Giải bài 145 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 146 (Sách giáo khoa trang 59)

Trên một bản vẽ kĩ thuật có tỉ lệ xích 1 : 125, chiều dài của một chiếc máy bay Bo-inh (Boeing) 747 là 56,408cm. Tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó ?

Hướng dẫn giải

Gọi a (cm) là chiều dài thật của máy bay.

Ta có:

Giải bài 146 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy chiều dài thật của máy bay Bo-inh là 70,51 m

Luyện tập - Bài 147 (Sách giáo khoa trang 59)

Cầu Mỹ Thuận (h.12)  nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long được khánh thành ngày 21 - 5 - 2000.

Cầu Mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta với chiều dài 1535m bắc ngang sông Tiền, một trong những con sông rộng nhất nước ta. Nếu vẽ trên bản đổ tỉ lệ xích 1 : 20 000 thì cây cầu này dài bao nhiêu cm ?

Hướng dẫn giải

Gọi b (cm) là chiều dài cầu Mỹ Thuận trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000. Ta có:

Giải bài 147 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy, cầu Mỹ Thuận trên bản đồ dài 7,675 cm.

Luyện tập - Bài 148 (Sách giáo khoa trang 60)

Sử dụng máy tính bỏ túi :

a) 65 và 160

b) 0,453195 và 0,15

c) 1762384 và 4405960

Hướng dẫn giải

Lời giải:

Sử dụng máy tính bỏ túi và làm theo hướng dẫn trên, ta được kết quả:

a) 40.625%

b) 302.13%

c) 40%

Có thể bạn quan tâm