Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 115 (Sách giáo khoa trang 51)

Tìm :

a) \(\dfrac{2}{3}\) của \(8,7\)

b) \(\dfrac{2}{7}\) của \(\dfrac{-11}{6}\) 

c) \(2\dfrac{1}{3}\) của \(5,1\)

d) \(2\dfrac{7}{11}\) của \(6\dfrac{3}{5}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{2}{3}\) của \(8,7\) là: \(\dfrac{2}{3}.8,7=\dfrac{29}{5}\)

b) \(\dfrac{2}{7}\) của \(\dfrac{-11}{6}\) là: \(\dfrac{2}{7}.\dfrac{-11}{6}=\dfrac{-11}{21}\)

c) \(2\dfrac{1}{3}\) của \(5,1\) là: \(5,1.2\dfrac{1}{3}=\dfrac{51}{10}.2\dfrac{1}{3}=\dfrac{119}{10}=11,9\)

d) \(2\dfrac{7}{11}\) của \(6\dfrac{3}{5}\) là: \(2\dfrac{7}{11}.6\dfrac{3}{5}=\dfrac{29}{11}.\dfrac{33}{5}=\dfrac{87}{5}\)

Bài 116 (Sách giáo khoa trang 51)

Hãy so sánh \(16\%\) của 25 và \(25\%\) của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh :

a) \(84\%\) của 25

b) \(48\%\) của 50

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(16\%\) của 25 \(=\dfrac{16}{100}.25=4\)

\(25\%\) của 16 \(=\dfrac{25}{100}.16=4\)

\(\Rightarrow\) \(16\%\) của 25 \(=\) \(25\%\) của 16

a) \(84\%\) của 25 \(=\) \(25\%\) của 84 \(=84:4=21\)

b) \(48\%\) của 50 \(=\) \(50\%\) của 48 \(=48:2=24\)

Bài 117 (Sách giáo khoa trang 51)

Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm \(\dfrac{3}{5}\) của \(13,21\) và \(\dfrac{5}{3}\) của \(7,926\) mà không cần tính toán ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 117 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 118 (Sách giáo khoa trang 52)

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng \(\dfrac{3}{7}\) số bi của mình. Hỏi :

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Hướng dẫn giải

a) Dũng được Tuấn cho số viên bi:

\(21.\dfrac{3}{7}=9\) (viên)

b) Tuấn còn lại số viên bi:

\(21-9=12\) (viên)

Đáp số: a) 9 viên bi

b) 12 viên bi

Bài 119 (Sách giáo khoa trang 52)

Đố :

An nói : "Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai"

Đố em bạn An nói có đúng không ?

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{1}{2}\) của \(\dfrac{1}{2}\) ta có: \(\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{1}{4}\) chia cho \(\dfrac{1}{2}\) ta có:

\(\dfrac{1}{4}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}.\dfrac{2}{1}=\dfrac{1}{2}\)

Vậy bạn An nói đúng.

Bài 120 (Sách giáo khoa trang 52)

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :

a) \(3,7\%\) của \(13,5\)

b) \(6,5\%\) của 52,61

c) \(17\%,29\%,47\%\) của \(2534\)

d) \(48\%\) của \(264,395,1836\)

Hướng dẫn giải

a) \(13,5.3,7\%=\dfrac{999}{2000}=0,4995\)

b) \(52,61.6,5\%=3,41965\)

c) \(2534.17\%=430,78\)

\(2534.29\%=734,86\)

\(2534.47\%=1190,98\)

d) \(264.48\%=126,72\)

\(395.48\%=189,6\)

\(1836.48\%=881,28\)

Luyện tập - Bài 121 (Sách giáo khoa trang 52)

Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải Phòng dài 102 km. Một xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đi được \(\dfrac{3}{5}\) quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu km ?

Hướng dẫn giải

Xe lửa xuất phát từ Hà Nội đi được quãng đường là:

\(102.\dfrac{3}{5}=61,2\) (km)

Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng:

\(102-61,2=40,8\) (km)

Luyện tập - Bài 122 (Sách giáo khoa trang 53)

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường và muối theo thứ tự bằng \(5\%;\dfrac{1}{1000};\dfrac{3}{40}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2kg rau cải thì cần bao nhiêu kg hành, đường và muối ?

Hướng dẫn giải

Nếu muối 2kg rau cải thì cần:

Số hành là: \(2.5\%=0,1\left(kg\right)\)

Số đường là: \(2.\dfrac{1}{1000}=0,002\left(kg\right)\)

Số muối là: \(2.\dfrac{3}{40}=0,15\left(kg\right)\)

Đáp số: Hành: \(0,1kg\)

Đường: \(0,002kg\)

Muối: \(0,15kg\)

Luyện tập - Bài 123 (Sách giáo khoa trang 53)

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, một cửa hàng giảm giá \(10\%\) một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau :

Hướng dẫn giải

Giảm 10% nêm giá mặt hàng còn 90% của giá ban đầu, ta có:

Giải bài 123 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 124 (Sách giáo khoa trang 53)

Sử dụng máy tính bỏ túi :

Ví dụ : Một quyển sách giá 8000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách đó sau khi giảm giá 15%

Theo cách trên, em hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra giá mới của các mặt hàng nêu ở bài tập 123

Hướng dẫn giải

A, D (sai); B, C, E (đúng)

Giải bài 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 125 (Sách giáo khoa trang 53)

Bố bạn Lan gửi tiết kiệm 1 triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức "Có kì hạn 12 tháng"" với lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi mỗi tháng bằng 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12 tháng mới được lấy lãi). Hỏi hết thời gian 12 tháng ấy, bố bạn Lan lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Lời giải:

Tiền lãi trong một tháng của số tiền gửi ban đầu là:

0,58% . 1000000 = 0,58/100 . 1000000 = 5800(đồng)

Tiền lãi của 12 tháng là:

5800 . 12 = 69600 (đồng)

Tiền vốn lẫn lãi sau 12 tháng là:

1000000 + 69600 = 1069600 (đồng)

(Hoặc: khi tính tiền lãi, bạn có thể tính gộp như sau:

Tiền lãi của 12 tháng là:

0,58% . 1000000 . 12 = 69600 (đồng))

Có thể bạn quan tâm