Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

So sánh phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 38 (Sách giáo khoa trang 23)

a) Thời gian nào dài hơn  : \(\dfrac{2}{3}\) giờ hay \(\dfrac{3}{4}\) giờ

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : \(\dfrac{7}{10}m\) hay \(\dfrac{3}{4}m\) 

c) Khối lượng nào lớn hơn : \(\dfrac{7}{8}kg\) hay \(\dfrac{9}{10}kg\)

d) Vận tốc nào nhỏ hơn \(\dfrac{5}{6}km\)/h hay \(\dfrac{7}{9}km\)/h

Hướng dẫn giải

a)\(\dfrac{2}{3}giờ< \dfrac{3}{4}giờ\)

b)\(\dfrac{7}{10}m< \dfrac{3}{4}m\)

c)\(\dfrac{7}{8}kg< \dfrac{9}{10}kg\)

d)\(\dfrac{5}{6}\)km/h >\(\dfrac{7}{9}\)km/h

Bài 41 (Sách giáo khoa trang 24)

Đối với phân số ta có tính chất :

Nếu \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{c}{d}\) và \(\dfrac{c}{d}>\dfrac{p}{q}\) thì \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{p}{q}\)

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh :

a) \(\dfrac{6}{7}\) và \(\dfrac{11}{10}\)

b) \(\dfrac{-5}{17}\) và \(\dfrac{2}{7}\)

c) \(\dfrac{419}{-723}\) và \(\dfrac{-697}{-313}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 39 (Sách giáo khoa trang 24)

Lớp 6B có \(\dfrac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn. \(\dfrac{7}{10}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\dfrac{23}{25}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất ?

Hướng dẫn giải

MSC = BSCNN(5, 10, 25) = 50. Thừa số phụ theo thứ tự là 10, 5, 2.

Giải bài 39 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy môn bóng đá được nhiều bạn lớp 6B thích nhất.

Bài 37 (Sách giáo khoa trang 23)

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

a) \(\dfrac{-11}{13}< \dfrac{.....}{13}< \dfrac{.....}{13}< \dfrac{.....}{13}< \dfrac{-7}{13}\)

b) \(\dfrac{-1}{3}< \dfrac{.....}{36}< \dfrac{.....}{18}< \dfrac{-1}{4}\)

Hướng dẫn giải

a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

.

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có:

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

hayBài 40 (Sách giáo khoa trang 24)

Lưới nào sẫm nhất ?

a) Đối với mỗi ô lưới ô vuông ở hình 7, hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và ô trắng

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất ( có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất)

Hướng dẫn giải

Lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

ĐS. a) b) Lưới E sẫm nhất.Có thể bạn quan tâm