Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất cơ bản của phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (Sách giáo khoa trang 11)

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

a) \(\dfrac{1}{4}=\dfrac{........}{........}\)

b) \(\dfrac{-3}{4}=\dfrac{......}{......}\)

c) \(1=\dfrac{......}{2}=\dfrac{......}{-4}=\dfrac{......}{6}=\dfrac{-8}{......}=\dfrac{10}{......}\)

Hướng dẫn giải

hoặc ;....

hoặc ;...

;

Bài 13 (Sách giáo khoa trang 11)

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ :

a) 15 phút

b) 30 phút

c) 45 phút

d) 20 phút

e) 40 phút

g) 10 phút

h) 5 phút

Hướng dẫn giải

Giải bài 13 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 12 (Sách giáo khoa trang 11)

Điền số thích hợp vào ô vuông :

Hướng dẫn giải

Giải bài 12 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 14 (Sách giáo khoa trang 11)

Đố :

Ông đang khuyên cháu điều gì ?

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

Hướng dẫn giải

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm