Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 43 (Sách giáo khoa trang 26)

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

a) \(\dfrac{7}{21}+\dfrac{9}{-36}\)

b) \(\dfrac{-12}{18}+\dfrac{-21}{35}\)

c)  \(\dfrac{-3}{21}+\dfrac{6}{42}\)

d) \(\dfrac{-18}{24}+\dfrac{15}{-21}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 43 trang 26 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 44 (Sách giáo khoa trang 26)

Điền dấu thích hợp ( >, <, =)  vào ô vuông :

a) \(\dfrac{-4}{7}+\dfrac{3}{-7}.......-1\)

b) \(\dfrac{-15}{22}+\dfrac{-3}{22}......\dfrac{-8}{11}\)

c) \(\dfrac{3}{5}.....\dfrac{2}{3}+\dfrac{-1}{5}\)

d) \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-3}{4}.......\dfrac{1}{14}+\dfrac{-4}{7}\)

Hướng dẫn giải

ĐS. a) b) ;

c) ; d)

Bài 46 (Sách giáo khoa trang 27)

Cho \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{-2}{3}\)

Hỏi giá trị của \(x\) là số nào trong các số sau :

A. \(\dfrac{-1}{5}\)

B. \(\dfrac{1}{5}\)

C. \(\dfrac{-1}{6}\)

D. \(\dfrac{1}{6}\)

E. \(\dfrac{7}{6}\)

Hướng dẫn giải

ĐS. c) x = .

Bài 45 (Sách giáo khoa trang 26)

Tìm \(x\) biết :

a) \(x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{3}{4}\)

b) \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{-19}{30}\)

Hướng dẫn giải

ĐS. a) b) x = 1.

Bài 42 (Sách giáo khoa trang 26)

Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể)

a) \(\dfrac{7}{-25}+\dfrac{-8}{25}\)

b) \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-5}{6}\)

c) \(\dfrac{6}{13}+\dfrac{-14}{39}\)

d) \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{4}{-18}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 42 trang 26 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm