Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

 

a) Tính chất giao hoán  

b) Tính chất kết hợp: .

c) Nhân với số 1 : .

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         

                         

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm