Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (Sách giáo khoa trang 104)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6 ?

Hướng dẫn giải

- Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên (mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm). Ta sử dụng 4 chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm này, chẳng hạn A, B, C, D.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên. Ta sử dụng 2 chữ cái thường để đặt tên cho các đường này, chẳng hạn b, c.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:16

Các câu hỏi cùng bài học