Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đoạn thẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 37 (Sách giáo khoa trang 116)

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Bài 39 (Sách giáo khoa trang 116)

Vẽ hình 38 rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không ?

Hướng dẫn giải

Giải: Ba điểm I,k,L thẳng hàng.

Bài 38 (Sách giáo khoa trang 116)

Vẽ hình 37 rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba mầu khác nhau ?

Hướng dẫn giải

Giải: Bạn có thể tự vẽ hình và tô màu theo đề bài.

Lưu ý: Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu còn đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả 2 phía.

Bài 33 (Sách giáo khoa trang 115)

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Hình gồm hai điểm ....và tất cả các điểm nằm giữa .......được gọi là đoạn thẳng RS

    Hai điểm .....được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm .........

Hướng dẫn giải

Giải:

a) R,S; R và S; R,S.

b) hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q

Bài 34 (Sách giáo khoa trang 116)

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả. Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy ?

Hướng dẫn giải

Vẽ hình:

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Có tất cả 3 đoạn thẳng, đó là AB, AC, BC.

Lưu ý: vì đoạn thẳng AB còn được là đoạn thẳng BA (trang 115 SGK Toán 6 tập 1) nên tính ra chỉ có 3 đoạn thẳng thôi, dù cho các bạn có gọi tên khác đi chăng nữa.

Ngoài ra, còn một số cách vẽ khác khi vị trí của A, B, C khác nhau nhưng kết quả vẫn như trên. Ví dụ:

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 35 (Sách giáo khoa trang 116)

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu ? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau :

a) Điểm M phải trùng với điểm A

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B

c) Điểm M phải trùng với điểm B

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B

Hướng dẫn giải

Chọn câu trả lời d): Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

- Điểm M trùng với điểm A:

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B:

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Điểm M trùng với điểm B:

Bài 36 (Sách giáo khoa trang 116)

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 35 và trả lời các câu hỏi sau :

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào ?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào ?

Hướng dẫn giải

Giải:
a) Không; b) AB và AC; c)BC

Có thể bạn quan tâm