Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7 (Sách giáo khoa trang 105)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không ?

Hướng dẫn giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:13:41

Các câu hỏi cùng bài học