Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập chung

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:39:44


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng hoặc trừ các số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

249 + 128                                859 – 295                                175 – 64

172 + 65                                  171 – 8                                    360 – 170       

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bạn Gấu phải đi qua các vị trí ghi phép tính có kết quả lần lượt là 100, 300, 500, 700, 900, 1000 để đế nhà ban Voi. Hãy chỉ đường giúp bạn Gấu.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm kết quả mỗi phép tính rồi vẽ đường đi cho bạn Gấu.

Lời giải chi tiết:

Ta có 200 – 100 = 100                       200 + 100 = 300                              1000 – 500 = 500

         800 – 100 = 700                         650 + 50 = 700                                500 + 400 = 900

         200 + 800 = 1000                      827 – 27 = 800

Đường đi của Gấu đế nhà Voi như sau:

Bài 4

Anh cao 145 cm, em thấp hơn anh 19 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Chiều cao của em = Chiều cao của anh – 19 cm.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của em là

145 – 19 = 126 (cm)

Đáp số: 126 cm

Bài 5

Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 219 lượt khách đến tham quan, buổi chiều có nhiều hơn buổi sáng 58 lượt khách. Hỏi bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách đến tham quan vào buổi chiều?

Phương pháp giải:

Số lượt khách đến tham quan vào buổi chiều = Số lượt khách tham quan buổi sáng + 58 lượt khách

Lời giải chi tiết:

Số lượt khách tham quan vào buổi chiều là

219 + 58 = 277 (lượt khách)

Đáp số: 277 lượt khách


Được cập nhật: hôm qua lúc 7:30:09 | Lượt xem: 481