Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài: Luyện tập (trang 70) Toán 2 Cánh Diều

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:32:09


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

285 + 507                                164 + 53                                  216 + 8

318 + 142                                248 + 25                                  159 + 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép cộng rồi nối với bông hoa ghi kết quả đó cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Một cửa hàng bán đồ thể thao đã nhập về 185 quả bóng đá, số bóng rổ cửa hàng nhập về nhiều hơn số bóng đá 72 quả. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về bao nhiêu quả bóng rổ?

Phương pháp giải:

Số bóng rổ cửa hàng nhập về = Số quả bóng đá + 72 quả.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã nhập về số quả bóng rổ là

185 + 72 = 257 (quả bóng)

Đáp số: 257 quả bóng


Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 23:40:23 | Lượt xem: 90