Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập chung

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:38:44


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng hoặc trừ các số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 126 + 268                            687 + 91                                  186 + 5

b) 825 – 408                            536 – 66                                  224 – 8           

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Tính nhẩm:

230 + 20                                  150 + 350                                405 + 45

650 – 150                                835 – 35                                  200 – 50

b) Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”

Mỗi bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. Ai có tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 230 + 20 = 250                                150 + 350 = 500                                  405 + 45 = 450

 650 – 150 = 500                                 835 – 35 = 800                                    200 – 50 = 150

b) Viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng hai số đó.

Ví dụ: 254 + 450 = 704

Bài 4

>, <, =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng, phép trừ, so sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài 288 km. Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Hỏi quãng đường nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- So sánh độ dài hai quãng đường để tìm quãng đường dài hơn.

- Tìm hiệu giữa hai quãng đường rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long và dài hơn số km là

288 – 134 = 154 (km)

Đáp số: 154 km

Bài 6

Mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo con đường như sơ đồ dưới đây. Nếu chạy được hai vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Tính độ dài của mỗi vòng = 1 km + 700 m + 300 m + 2 km

- Quãng đường anh Nam chạy = Độ dài của một vòng x 2.

Lời giải chi tiết:

Độ dài của mỗi vòng chạy là

1 km + 700 m + 300 m + 2 km = 4 km

Nếu chạy hai vòng thì anh Nam đã chạy được số km là

4 x 2 = 8 (km)


Được cập nhật: hôm kia lúc 22:51:21 | Lượt xem: 475