Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chắc chắn - Có thể - Không thể

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:42:17


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Chọn thẻ ghi từ thích hợp với mỗi hình vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nối với thẻ ghi từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả tình huống trong bức tranh sau:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nêu tình huống sử dụng từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Cầu thủ số 10 có thể sút bóng vào lưới.

Thủ môn có thể bắt được quả bóng.


Được cập nhật: 10 giờ trước (15:32:34) | Lượt xem: 785