Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giá trị của một biểu thức đại số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 7 (SGK - tập 2 trang 29)

Tính giá trị của các biểu thức sau tại \(m=-1;n=2\)

a) \(3m-2n\)

b) \(7m+2n-6\)

Hướng dẫn giải

a) Thay m = -1 và n = 2 ta có:

3m - 2n = 3(-1) -2.2 = -3 - 4 = -7

b) Thay m = -1 và n = 2 ta được

7m + 2n - 6 = 7.(-1) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9.Bài 6 (SGK - tập 2 trang 28)

Đố :

Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông ) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

 

Hướng dẫn giải

Lần lượt tính giá trị biểu thức tại x = 3, y = 4, z = 5; ta được

N: x2 = 32 = 9;

T: y2 = 42 =16;

Ă: 1212(xy + z) = 1212(3.4 +5)= 8,5;

L: x2 - y2 = 32 – 42 = -7;

M: t2 = x2 + y2 = 32 + 42 =25 → t = 5 (t là độ dài cạnh huyền);

Ê: 2x2 +1 = 2,52 + 1 = 51;

H: x2 + y2= 32 + 42 =25;

V: z2 – 1= 52 – 1 = 24;

I: 2(y + z) = 2(4 +5) =18;

Điền vào ô trốngBài 8 (SGK - tập 2 trang 29)

Đố :

Ước tính số gạch cần mua ?

Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30cm

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau :

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm