Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khái niệm về biểu thức đại số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK - tập 2 trang 26)

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị :

a) Tổng của x và y

b) Tích của x và y

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y 

Hướng dẫn giải

a) Tổng của x và y là x + y

b) Tích của x và y là xy

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là (x + y)(x – y)

Bài 2 (SGK - tập 2 trang 26)

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b, h có cùng đơn vị đo)

Hướng dẫn giải

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bài 3 (SGK - tập 2 trang 26)

Nối các ý 1), 2),....5) với a), b), .....e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa :

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK - tập 2 trang 27)

Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buori chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày theo t, x, y ?

Hướng dẫn giải

Biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: t + x - y.

Bài 5 (SGK - tập 2 trang 27)

Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu :

a) Trong một quý lao động, người đó đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày không phép ?

Hướng dẫn giải

a) Một quý có 3 tháng do đó trong 1 quý người đó lãnh được 3a đồng. Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được hưởng thêm m đồng.

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là 3a + m (đồng).

b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được 6a (đồng) tiền lương. Theo đề bài, trong quý lao động người đó chỉ còn lãnh được 6a - n (đồng).Có thể bạn quan tâm