Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đoạn thẳng

ĐOẠN THẲNG

1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,  điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2.Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm