Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 11. Chữ người tử tù (1)

84bfc320ae40936c72adb74d78b6b0d0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 8 tháng 8 2017 lúc 23:42 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 4:33 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 291 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ch ng tùữ ườ Nguy TuânễI TÌM HI CHUNGỂ 1. Tác giả­ Nguy Tuân (1910­1987) ễsinh trong gia đình nhà nho ộkhi Hán đã tàn. Quê: làng ọM c, nay thu ph ng Nhân ườChính, Thanh Xuân, Hà iộ­Là nhà văn n, ộngh sĩ su đi đi tìm cái ờđp; là cây bút có phong ẹcách ngh thu đc đáo, ởtr ng th lo tùy bút, ườ ạbút ký. Sau CMT8, đn cách ớm ng và dùng ngòi bút ph ụv hai cu kháng chi ủdân cộNĐT Ông ng đáng đc nh danh là "chuyên viên ượ ệcao ti ng Vi t", là "ng th kim hoàn ch ", ườ ữTinh th nguy thân, bám tr thành trì cái ởÐp là bi hi sinh đng nhân cách văn ộhóa n. Nhà văn Nguy Tuân "đc Vi Nam" ừquan ni cho th sáng tácệ .”(T u)ố ữV ch ng nhà văn Nguy Tuânợ ễCác ký Nguy Tuânọ ễKý ho chân dung nhà văn Nguy Tuân các ho sĩ Văn Cao, Thành ạCh ng, Sĩ Ng c, Quách Đi i, Ph Minh i.ươ 430363062068016E0A nghi pự ệ* Tr Cách ng 1945ướ ạ­ Đi tìm cái đp th còn xót trong đi cu ộđi th (“ờ Vang bóng th iộ Thi quê ngế ươ Chi ưđng cuaồ ..”)* Sau cách ng 1945ạ­ Hòa mình vào cu kháng chi ch ng Pháp và ch ng Mĩ các ớtùy bút: Đng vuiườ Tình chi chế Tùy bút kháng chi nế Sông Đà Hà ta đánh Mĩ gi i”.ộ Ông ti th gi i, con ớng thiên ph ng di văn hóa ngh thu t, ngh sĩ, nh ng ườ ươ ưgi đây ông còn tìm th ch tài hoa ngh nhân dân đi ạchúng. Còn gi ng khinh thì ch ch là ném vào thù ẻc dân hay nh ng tiêu xã i)ủ ộNTT-NT, TM* Phong cách ngh thu “ngông”ệ ậ­ Là ng ngh sĩ su đi đi tìm cái đp, có tri th uyên bác ườ ứvà cách ng ngôn đc đáo, sáng oử ạ­ Yêu chu ng phóng túng, doộ ự­ Nguy Tuân th ng quan sát góc th mĩ và ườ ẩmiêu con ng ph ng di tài hoa ngh sĩ.ả ườ ươ NĐM 2. Tác ph Ch ng tùữ ườ •Xu Truy ng lúc đu có tên là “Dòng ch cu cùng”, ốin năm 1939 trên chí Tao Đàn, sau đó đc tuy in trong ượ ểt “Vang bóng th i” và đi thành “Ch ng tù”.ậ ườ ử* truy Vang bóng th i:ộ In đu 1940, 11 ồtruy ng nệ ắ­N dungộ Nh ng nhà nho th lo c, nh ng nhà nho ữm dù buông xuôi nh ng mâu thu sâu xã ớh đng th i. không ch theo th th mà gi ươ ữthiên ng” và “trong ch trong tâm n.ươ ồ­ Giá tr “G toàn thi n, toàn mĩầ (Vũ Ng Phan)ọTuyển tập truyện ngắn Vang bóng một thời