Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tài liệu ôn tập HKII năm học 2020-2021 môn Ngữ Văn 11, trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội

1fd6a0ac398964ce79cbb56c517bccf3
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 30 tháng 4 lúc 5:48 | Được cập nhật: 1 tháng 5 lúc 18:47 | IP: 123.25.143.2 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 253 | Lượt Download: 8 | File size: 0.430609 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH

ĐỀ CƢƠNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: VĂN KHỐI 11
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1. Những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách thơ văn của các nhà thơ:
- Tản Đà
- Xuân Diệu
- Huy Cận
- Hàn Mặc Tử
- Tố Hữu
- Pu-skin
- Sê- khốp
-V.Huy-Gô
2. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu sau đây:
STT
Giai
Tên
Tác giả (Những
Hoàn
Những điểm Những điểm cơ
đoạn
tác
nét chính về cuộc cảnh ra
cơ bản
bản về nghệ
phẩm đời và sự nghiệp
đờivề nội dung
thuật
Văn học
Xuất xứ
*Nắm vững các tác phẩm, tác giả sau đây
a.Về văn bản trữ tình (thơ)
1. Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châua
2. Hầu trời của Tản Đà
3. Vội vàng của Xuân Diệu
4. Tràng giang của Huy Cận
5. Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử
6. Chiều tối của Hồ Chí Minh
7. Từ ấy của Tố Hữu
8. Tôi yêu em của Pu-skin
b.Về văn bản tự sự
1. Người trong bao của Sê- Khốp
2. Người cầm quyền khôi phục uy quyền của V. Huy- Gô
c. Về văn bản chính luận
3. Về luân lý xã hội ở nước ta của Phan Châu Chinh
4. Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh
* Lưu ý:
- Đối với văn bản trữ tình (thơ):
+ Học thuộc lòng tất cả các tác phẩm, đoạn trích về thơ trong chương trình (kể cả phần
đọc thêm)
+ Phân tích làm rõ được giá trị nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của từng văn bản
thơ.
Đề cương học kỳ II-Năm học 2020-2021
Trang 1

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
- Đối với văn bản tự sự
+ Tóm tắt, nắm những diễn biến chính (nhân vật và sự kiện) của các văn bản trong
chương trình.
+ Phân tích làm nổi rõ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của mỗi văn bản
- Đối với văn bản chính luận
+ Nắm vững hệ thống các luận điểm, luận cứ, luận chứng được sử dụng trong văn bản.
+ Phân tích làm rõ những nét đặc sắc nghệ thuật trong từng văn bản.
II. TIẾNG VIỆT
- Bài: Nghĩa của câu
- Bài: đặc điểm loại hình tiếng Việt
- Bài: phong cách ngôn ngữ chính luận
+ Nắm chắc các thành phần nghĩa của câu, đặc điểm loại hình Tiếng Việt", các phương
tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ chính luận.
+ Biết vận dụng kiến thức lí thuyết để làm bài tập thực hành
III. LÀM VĂN
1. Ôn lại kiến thức và kĩ năng làm văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học
2. Ôn tập những thao tác lập luận trong văn nghị luận: Phân tích, so sánh (kì 1) bác bỏ, bình
luận (kì 2) và vận dụng phối hợp các thao tác nghị luận này trong bài văn nghị luận
3. Nắm được cách viết tiểu sử tóm tắt
4. Biết cách tóm tắt một văn bản nghị luận
IV- KIẾN THỨC ĐỌC HIỂU
Ôn tập lại những kiến thức và kĩ năng làm bài đọc hiểu
1. Các phương thức biểu đạt
2. Các thao tác lập luận
3. Các biện pháp tu từ
4. Các phong cách ngôn ngữ
5. Phương thức liên kết
6. Chi tiết tiêu biểu
7. Nội dung, đề tài, chủ đề của văn bản
8. Đặt nhan đề cho văn bản
IV. ĐỀ BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VH THAM KHẢO
Đề1:
Tư duy mới mẻ, táo bạo và khát vọng hành động của nhà chí sĩ cách mạng trong buổi ra
đi tìm đường cứu nước được thể hiện như thế nào trong bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” của
Phan Bội Châu.
Đề 2:
Phân tích cái “Tôi” độc đáo của thi sĩ Tản Đà trong bài thơ “Hầu trời”. Bài thơ “Hầu
trời” giúp anh (chị) hiểu thêm điều gì về cuộc sống của những người cầm bút trong xã hội cũ?
Đề 3:
Qua bài thơ “Vội vàng” anh (chị) hãy chứng minh Xuân Diệu là “nhà thơ mới nhất
trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh).
Đề 4:
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong “Vội vàng” của Xuân Diệu. Từ đó bày tỏ
về ý thức trách nhiệm của bản thân trong cuộc sống: “Của ong bướm này đây tuân tháng
mật……Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”

Đề cương học kỳ II-Năm học 2020-2021
Trang 2

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề 5:
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong “Vội vàng” của Xuân Diệu. Từ đó bày tỏ về ý
thức trách nhiệm của bản thân trong cuộc sống: “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương
qua……..Hỡi xuân hồng ta mới cắn vào ngươi”
Đề 6:
Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận để thấy được chất cổ điển
và hiện đại của bài thơ?
Đề 7:
Anh (Chị) hãy phân tích bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử để chứng minh rằng:
bài thơ “là bức tranh đẹp về một miền quê đất nƣớc, là tiếng lòng của một con ngƣời tha
thiết yêu đời, yêu ngƣời”.
Đề 8:
Trong bài “Đọc thơ Bác” Hoàng Trung Thông viết:
Vần thơ của Bác, vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình
Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh để làm rõ điều đó.
Đề 9:
Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu. Bài thơ giúp anh (chị ) nhận thức gì về lí tưởng
sống của bản thân?
Đề 10:
Cảm nhận của Anh (chị) về bài thơ “Tôi yêu em” của Pu-skin. Bài thơ gợi cho Anh/ chị
những suy nghĩ gì về tình yêu ?
Đề 11:
Anh (chị) hãy phân tích hình tượng nhân vật Bê-li-cốp trong truyên ngắn “Người trong
bao ” của Sê-khốp.

Đề cương học kỳ II-Năm học 2020-2021
Trang 3