Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhân đa thức với đa thức

NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

1. Qui tắc:

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. Công thức:

Cho A, B, C, D là các đa thức ta có:

(A + B) . (C + D) = A(C + D) + B(C + D)

                         = AC + AD + BC + BD. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm