Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 23 (SGK tập 2 - trang 111)

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phân của các lăng trụ đứng sau đây (h.102) :

Hướng dẫn giải

Giải bài 23 trang 111 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 24 (SGK tập 2 - trang 111)

Quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau :

Hướng dẫn giải

Dựa vào công thức: Sxq = 2p.h với p là nửa chu vi, h là chiều cao.

Ta có bảng:

Giải bài 24 trang 111 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 25 (SGK tập 2 - trang 111)

                            

Tấm lịch để bàn (xem hình 94) có dạng một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân (h.104)

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào ?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên  ?

Hướng dẫn giải

a) Ta có cạnh AC song song với cạnh A'C'.

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng, tam giác ABC là tam giác cân.

Sxq = (15.2 + 8).22 = 836 cm2

Bài 26 (SGK tập 2 - trang 112)

a) Từ hình khai triển (h.105), có thể gấp theo các cạnh để có được một lăng trụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật)

b) Trong hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng :

- Cạnh AD vuông góc với cạnh AB

- EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau

- Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau

- Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau

- Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD)

 

Hướng dẫn giải

Từ hình khai triển bên, ta có thể gấp theo các cạnh để được hình lăng trụ đứng.

Các phát biểu đúng:

- Cạnh AD vuông góc với cạnh AB

- EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau

- Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau

Có thể bạn quan tâm