Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình hộp chữ nhật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (Sgk tập 2 - trang 96)

Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72)

Hướng dẫn giải

Trong hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ những cạnh bằng nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB

Bài 2 (Sgk tập 2 - trang 96)

\(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) là một hình hộp chữ nhật (h.73)

a) Nếu O là trung điểm của đoạn \(CB_1\) thì O có là điểm thuộc đoạn \(BC_1\) hay không ?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh \(BB_1\) hay không ?

Hướng dẫn giải

Với hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B1C1D1

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng là trung điểm của đoạn C1B vì CBB1C1 là hình chữ nhật nên hai đường chéo có chung một trung điểm.

b) K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1 vì bốn điểm C, D, B, B1 không thuộc một mặt phẳngBài 3 (Sgk tập 2 - trang 97)

Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) là DC = 5cm, CB = 4cm, \(BB_1\) = 3cm. Hỏi các độ dài \(DC_1\) và \(CB_1\) là bao nhiêu cm ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vì ABCD.A1B1C1D1 là hình hộp chữ nhật nên DCC1D1 và CBB1C1 là hình chữ nhật.

=> CC1 = BB1 = 3cm

Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 4 (Sgk tập 2 - trang 97)

Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương

Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy ?

Hướng dẫn giải

Mỗi hình vuông tương ứng với một mặt của hình lập phương có 6 mặt. Đầu tiên chúng ta giữ cố định một hình vuông ở giữa để làm một mặt trong cùng của hình lập phương, sau đó di chuyển các hình vuông còn lại theo chiều mũi tên như sau để được hình lập phương:

Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Có thể bạn quan tâm