Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập chương Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu hỏi ôn tập - Câu 1 (Sgk tập 2 - trang 125)

Hãy quan sát phần trong của lớp học rồi chỉ ra :

a) Các đường thẳng song song với nhau

b) Các đường thẳng cắt nhau

c) Các mặt phẳng song song với nhau

d) Các đường thẳng vuông góc với nhau

e) Các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng

f) Các mặt phẳng vuông góc với nhau

Hướng dẫn giải

Câu hỏi ôn tập - Câu 2 (Sgk tập 2 - trang 126)

a) Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Các mặt là những hình gì ?

b) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ?

c) Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy mặt ?

Hướng dẫn giải

a)Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông, có 12 cạnh bằng nhau, 8 đỉnh

b)Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh

c) Hình lăng trụ đứng có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

Câu hỏi ôn tập - Câu 3 (Sgk tập 2 - trang 126)

Hãy gọi tên các hình chóp theo những hình vẽ dưới đây ?

Hướng dẫn giải

Hình 138 là một hình chóp tam giác đều

Hình 139 là một hình chóp tứ giác đều

Hình 140 là một hình chọp ngũ giác đều

Bài 51 (Sgk tập 2 - trang 127)

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là "

a) Hình vuông cạnh a

b) Tam giác đều cạnh a

c) Lục giác đều cạnh a

d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a

e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a 

Hướng dẫn giải

Mặt đáy của phần b); d); e).

Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Gọi h là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 51 trang 127 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 52 (Sgk tập 2 - trang 128)

Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết \(\sqrt{10}\approx3,16\) )

Hướng dẫn giải

Giải bài 52 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Thanh gỗ dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân. Ta tìm chiều cao của hình thang cân. Ta có:

Giải bài 52 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 53 (Sgk tập 2 - trang 128)

Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 53 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 53 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 54 (Sgk tập 2 - trang 128)

Người ta muỗn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu ?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông nếu mỗi xe chứa được \(\text{0,06}m^3\) ? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)

Hướng dẫn giải

Giải bài 54 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 54 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 55 (Sgk tập 2 - trang 128)

A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau :

Hướng dẫn giải

Ta có:Giải bài 55 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Ta có bảng sau:

Giải bài 55 trang 128 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 56 (Sgk tập 2 - trang 129)

Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146)

a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều

b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu ?

(Không tính các mép và nếp gấp của lều)

Hướng dẫn giải

a) Lều là lăng trụ đứng tam giác.

Diện tích đáy (tam giác):

S=12.3,2.1,2=1,92(m2)S=12.3,2.1,2=1,92(m2)

Thể tích khoảng không bên trong lều là:

V = Sh = 1,92. 5 = 9,6 (m3)

b) Số vải bạt cần có để dựng lều chính là diện tích toàn phần của lăng trụ trừ đi diện tích mặt bên có kích thước là 5m và 3,2m.

Diện tích xung quanh lăng trụ là:

Sxq = 2ph = (2 + 2+ 3,2) .5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxq + 2Sđ = 36 + 2.1,92 = 39,84 (m2)

Diện tích mặt bên kích thước 5m và 3,2m là:

S = 5.3,2 = 16 (m2)

Vậy số vải bạt cần có để dựng lều là:

39,84 – 16 = 23,84 (m2)

Chú ý:Có thể tính bằng cách khác là tổng diện tích hai mặt bên và hai đáy.Bài 57 (Sgk tập 2 - trang 129)

Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều dau đây (h.147, h.148) (\(\sqrt{3}\approx1,73\))

Hướng dẫn : Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều

Hướng dẫn giải

Giải bài 57 trang 129 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 58 (Sgk tập 2 - trang 129)

Tính thể tích của hình chóp trên hình 149 với các kích thước kèm theo 

Hướng dẫn giải

Giải bài 58 trang 129 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

 bài 58 trang 129 SGK Toán 8 Tập 2

Có thể bạn quan tâm