Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình lăng trụ đứng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 21 (SGK tập 2 - trang 108)

ABC.A'B'C' là một lăng trụ đứng tam giác (h.98)

a) Những cặp mặt nào song song với nhau ?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ?

a) Sử dụng kí hiệu "//" và "\(\perp\)" để điền vào các ô trống ở bảng sau :

Hướng dẫn giải

a) Những cặp mặt phẳng song song nhau: (ABC) // (A'B'C')

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau: (ABB'A') ⊥ (A'B'C); (ACC'A') ⊥ (A'B'C'); (BCC'B') ⊥ (A'B'C); (ABB'A') ⊥ (ABC); (ACC'A') ⊥ (ABC); (BCC'B') ⊥ (ABC)

c) Điền vào ô trống:

Giải bài 21 trang 108 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 22 (SGK tập 2 - trang 109)

Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b

Hướng dẫn giải

Các bạn tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng.

Bài 19 (SGK tập 2 - trang 108)

Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 19 trang 108 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 20 (SGK tập 2 - trang 108)

Vẽ lại các hình sau rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình a)

Hướng dẫn giải

undefined

Có thể bạn quan tâm