Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập chương II

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 5 (Sách giáo khoa trang 96)

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chi đo hai lần mà biết được số đo của ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách ?

Hướng dẫn giải

Cách 1: Đo hai góc xOz và yOz. Tổng số do hai góc này chính là số đo của góc xOy.

Cách 2: Đo góc xOy và góc xOz (hoặc góc yOz). Hiệu số đo hai góc này chính là góc đo của góc yOz (hoặc xOz).

Cách 3: Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Ta có: yOz + yOz' = 180o ; xOz + xOz' = 180o

Do đó: đo hai góc yOz' và xOz' ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

Câu 3 (Sách giáo khoa trang 96)

Vẽ :

a) Hai góc phụ nhau

b) Hai góc bù nhau

c) Hai góc kề nhau

Hướng dẫn giải

a) Hai góc phụ nhau:

x O y

b)Hai góc bù nhau:

y O x z

c) Hai góc kề nhau:

O x y z

Câu 2 (Sách giáo khoa trang 96)

a) Góc vuông là gì ?

b) Góc nhọn là gì ?

c) Góc tù là gì ?

 

Hướng dẫn giải

\(a,\)Góc vuông là góc có số đo \(=90^0\)

\(b,\)Góc nhọn là góc có số đo \(0^0< x< 90^0\)

\(c,\)Góc tù là góc có số đo \(90^0< x< 180^0\)

Câu 4 (Sách giáo khoa trang 96)

Vẽ :

a) Góc \(60^0\)

b) Góc \(135^0\)

c) Góc vuông

Hướng dẫn giải

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o của thước.

- Vẽ tia Oy đi qua vạch 60o của thước đo góc, ta có góc xOy = 60o

Giải bài 4 trang 96 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Vẽ tia Oa Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0o của thước.

- Vẽ tia Ob đi qua vạch 135o của thước đo góc, ta có góc aOb = 135o

Giải bài 4 trang 96 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

c) Vẽ tia Om. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0o của thước.

- Vẽ tia On đi qua vạch 90o của thước đo góc. Ta có góc mOn = 90o hay góc mOn là góc vuông.

Giải bài 4 trang 96 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Câu 7 (Sách giáo khoa trang 96)

Tam giác ABC là gì ?

 

Hướng dẫn giải

Tam giác A,B,C là hình gồm 3 đoạn thằng AB, BC, CA khi 3 điểm không thẳng hàng

Câu 1 (Sách giáo khoa trang 96)

a) Góc là gì ?

b) Góc bẹt là gì ?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt ?

Hướng dẫn giải

a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung góc.

b) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: góc tờ giấy, góc mặt bàn hình chữ nhật, góc viên gạch vuông nát nền nhà ...

Hình ảnh thực tế của góc bẹt như: thước đo góc, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ, ...

Câu 6 (Sách giáo khoa trang 96)

Cho góc \(60^0\). Vẽ tia phân giác của góc ấy ?

 

Hướng dẫn giải

Giả sử góc xOy = 60o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có: góc xOt = góc xOy / 2 = 60o/2 = 30o

Suy ra cách vẽ hai tia Ot như sau:

- Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho xOt = 30o

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Câu 8 (Sách giáo khoa trang 96)

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC ?

Hướng dẫn giải

- Vẽ đoạn thẳng BC có độ dài 3,5 cm.

- Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

- Đo các góc của tam giác ABC, ta được:

Góc A = 77o; góc B = 44o; góc C = 58o.

Có thể bạn quan tâm