Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Làm quen với số nguyên âm

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 5 (Sách giáo khoa trang 68)

Vẽ một trục số và vẽ :

- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0

Hướng dẫn giải

Hai điểm O' và O'' cách đều điểm O ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm O và A và A',

B và B', C và C'.Bài 1 (Sách giáo khoa trang 68)

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C)

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

Hướng dẫn giải

a, - Nhiệt kế a chỉ -3o C đọc là âm ba độ C hoặc trừ ba độ C.

- Nhiệt kế b chỉ -2o C đọc là âm hai độ C hoặc trừ hai độ C.

- Nhiệt kế c chỉ 0o C đọc là không độ C.

- Nhiệt kế d chỉ 2o C đọc là hai độ C.

- Nhiệt kế e chỉ 3o C đọc là ba độ C.

b) Trong hai nhiệt kế a và b thì nhiệt độ của nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ của nhiệt kế a (-2o C cao hơn -3o C).

Bài 2 (Sách giáo khoa trang 68)

Đọc độ cao của các địa điểm sau :

a) Độ cao của đỉnh núi Ê - vơ - rét (thuộc Nê - pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới)

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin) là -11 524 mét (sâu nhất thế giới)

Hướng dẫn giải

a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m.

b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524mBài 4 (Sách giáo khoa trang 68)

  a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36 

Hướng dẫn giải

a) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

b)

-10, -9, -8,-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bài 3 (Sách giáo khoa trang 68)

Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguuyeen. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên 

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên ?

Hướng dẫn giải

Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776.

Có thể bạn quan tâm