Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

52 - 28

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

 Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.

Hướng dẫn giải

Câu 3

Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 - 38 = 54 ( cây )

Đáp số: 54 cây.

Có thể bạn quan tâm