Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài kiểm tra ngữ văn 11 học kỳ 1 có đáp án số 8

0a9120965c9886c6f6475e76152cd955
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 9 2018 lúc 20:05:41 | Được cập nhật: 11 tháng 5 lúc 16:47:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 464 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD- ĐT BÌNH NHỞ ỊTR NG THPT NGÔ LÊ TÂNƯỜ------ ----- THI KÌ NĂM 2017-2018Ê OMôn: Ng văn 11 nữ ảTh gian làm bài: 90 phút (không th gian phát )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... p: .............................ọ ớI. PH HI U: (3 đi m)Ầ ểĐ đo th sau đây và tr các câu i:ọ ỏ“ ta không có đàoẹ ếNón mê thay nón quai thao uộ ầR ren tay bí tay uố ầVáy nhu bùn, áo nhu nâu mùa.ộ ốCái cò…sung chát đào chua…Câu ca hát gió tr iẹ ờTa đi tr ki con ng iọ ườCũng không đi ru.”ế ẹ(Th Nguy Duy, Tr Đăng Khoa tuy ch n, NXB Giáo c, 1998)ơ ụCâu 1: (1 đi m)ể Trong dòng th u, hình nh ng lên qua nh ng chi ườ ượ ữti nào? ếCâu 2: (1 đi m)ể Trong dòng th sau, có nh ng câu th tác gi ng ch li ca ệdao, em hãy ch ra nh ng câu th đó? ơCâu 3: (1 đi m)ể Nghĩa ch “ủ đi trong các dòng th “ơ Ta đi tr ki con ng i/cũng ườkhông đi ruế nghĩa là gì? II. PH LÀM VĂN (7 đi m)Ầ ểCâu (2 đi m)ể Vi đo văn 200 ch trình bày suy nghĩ em quan ni tác ủgi th hi trong hai dòng th “ả Ta đi tr ki con ng i/ cũng không đi ườ ờm ruẹ ”. Câu 2: (5 đi m)ể Phân tích di bi tâm tr ng nhân Chí Phèoễ (trong tác ph cùng ẩtên nhà văn Nam Cao)ủ bu sáng sau khi Th khi thúc cu đừ ểth rõ bi ch nhân này.ấ ậ--------H t--------ếTrang 1/1