Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 (SGK trang 40)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi góc \(\alpha\left(0^0\le\alpha\le180^0\right)\) ta đều có \(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1\) ?

Hướng dẫn giải

Từ M kẻ MP ⊥ Ox, MQ ⊥ Oy

=> = cosα; =

= sinα;

Trong tam giác vuông MPO:

MP2+ PO2 = OM2 => cos2 α + sin2 α = 1
O x y M P Q

 

 

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 11:23

Các câu hỏi cùng bài học