Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép nhân phân số

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu với nhau:

                  

Lưu ý:

a) Vì một số nguyên m được coi là phân số  nên

                 

Điều này có nghĩa là: Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

b) Với n là một số nguyên dương, ta gọi tích của n thừa số  là lũy thừa bậc n của  và kí hiệu là .

Theo quy tắc phân số ta có :

                 

                                  n thừa số


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm