Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán: 

b) Tính chất kết hợp: 

c) Cộng với số 0: 

 


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm