Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập - Bài 18 (Sgk tập 2 - trang 68)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC ?

Hướng dẫn giải

AE là đường phân giác của tam giác ABC nên

AEAB = ECAC

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức

AEAB = ECAC = EB+ECAB+AC= BCAB+AC

=> EB = AB.BCAB+AC = 5.75+6

EC = BC- BE ≈ 3,8

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:54:19

Các câu hỏi cùng bài học