Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập - Bài 21 (Sgk tập 2 - trang 68)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:37

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích của tam giác ABC là S

b) Cho n = 7cm, m = 3cm. Hỏi diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Ta có AD là đường phân giác của ∆ ABC nên

SABDSADC = ABAC = mn(kết quả ở bài 16)

=> SABDSADC+SABD= mn+m

hay SABDSABC= mn+m => SABM= 12 SABC.

Giả sử AB < AC( m<n) vì AD là đường phân giác, AM là đường trung tuyến kẻ từ A nên AD nằm giữa AB và AM.

=> SADM= SABM - SABD

=> SADM = 12S -mn+mS =

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:54:19

Các câu hỏi cùng bài học