Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 10 Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hoá học của brom và iot

674aa0979e6b12d756bac9e88317227a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 9 2017 lúc 22:09 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 2:58 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 285 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TI 48 BÀI 28: ẾBÀI TH HÀNH 3Ự ỐTÍNH CH HÓA ẤH BRÔM VÀ ỦIOT Ki th ôn p:ế Các em hãy chú tr nh ng câu sau:ả ỏ? đi ki ệth ng clo, brom, ườiot có màu nh th ếnào Trả i:ờ đi ki ệth ng clo màu ườvàng brom có màu nâu, iot có tím ỏđen. Theo chi tăng Z, tính oxi hoá các nguyên ốhalogen bi đi nh nào? Vi ph ng ch ng ứminh.HS tr :ả ờ? Ng ta th ng dùng thu th gì ườ ườ ểnh bi iot? Vì sao ?ậ ếHS tr :ả DUNG THÍ NGHI MỘ ỆThí nghi ệSo sánh tính oxi hóa brom và cloủ CÁCH TI HÀNH ẾDung ch NaBrịBenzen Cloướ Yêu :ầ+ Quan sát hi ệt ng ra.ượ ả+ Gi thích và ảvi ph ng trình ươhóa ủph ngả th khi ti xúc ớCl2 DUNG THÍ NGHI MỘ ỆThí nghi :ệ So sánh tính oxi hóa brom và iotủ CÁCH TI HÀNH ẾDung ch NaIịN Bromướ Yêu :ầ+ Quan sát hi ệt ng ra.ượ ả+ Gi thích và vi ếph ng trình hóa ươh ph ng.ọ th khi ti xúc ớBr2