Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Gia Lai có đáp án

f7fbf54f67f69209c44b66cbec86294b
Gửi bởi: hoangnhung 11 tháng 4 2016 lúc 18:22:32 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 11:16:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 617 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIALAITRƯỜNG THPT ĐINH TIÊNHOÀNGĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015Môn thi: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 180 phút, không kể thờigian giao đềCâu I: (3,0 điểm)1. Trình bày đặc điểm của nguồn lao động nước ta. Tại sao vấn đề việclàm là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay?2. Nêu tiềm năng và thực trạng phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ. Tại sao nói việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ?Câu II (2,0 điểm)1. Chứng minh rằng công nghiệp nước ta có sự phân hóa theo lãnh thổ. Nguyên nhân tại sao công nghiệp nước ta lại có sự phân hóa theo lãnh thổ như vậy?2. Tại sao ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm?Câu III: (3,0 điểm)Cho bảng số liệu sau:GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 1995 VÀ 2010 (Đơn vị: tỉ đồng)Năm 1995 2010Nhà nước 91977 668300Ngoài nhà nước 122487 941800Khu vực có vốn đầu tư nước 14428 370814Doc24.vnngoài1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong năm 1995 và 2010.2. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1995 và 2010.Câu IV: (2,0 điểm)1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.2. Trình bày thế mạnh về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội.Đáp án đề thi thử THPTQG môn ĐịaTHPT Đinh Tiên Hoàng Gia Lai năm 20151) Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.2) Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm.3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn điểm đến 0,25 điểm.Đáp án và thang điểmCâu Đáp án ĐiểmCâuI 1. Trình bày đặc điểm của nguồn lao động nước ta. Tại sao vấn đề việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay? 1,5Doc24.vn(3,0điểm) a) Đặc điểm của nguồn lao động nước ta:- Lao động nước ta dồi dào 42,53 triệu người (chiếm 51,2%). Mỗi năm tăng thêm trên triệu lao động.- Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú.- Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.- Nhiều lao động chưa qua đào tạo. Lực lượng lao động có trình độ cao và công nhân lành nghề còn ít.b) Vấn đề việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay vì:- Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt: Năm 2005, tỉ lệ thất nghiệp trong cả nước là 2,1%, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1%.- Ở thành thị tỉ lệ thất nghiệp 5,3%, tỉ lệ thiếu việc làm 4,5%. Ở nông thôn tỉ lệ thất nghiệp 1,1%, tỉ lệ thiếu việc làm 9,3%. 1,00,25 0,25 0,250,25 0,50,25 0,252. Nêu tiềm năng và thực trạng phát triển lâm nghiệp của BắcTrung Bộ. Tại sao nói việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ? 1,5a) Tiềm năng và thực trạng phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ:- Tiềm năng phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ:+ Diện tích rừng: 2,46 triệu ha 20% cả nước.+ Nhiều lọai gỗ quý. Chủ yếu ở biên giới.- Thực trạng phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ:+ Gồm rừng sản xuất (34%), rừng phòng hộ (50%) và rừng đặc dụng (16%).+ Nhiều lâm trường ra đời. 1,0 0,50,250,250,50,25 0,25Doc24.vnb) Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bướcngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ vì:- Tạo ra những thay đổi lớn về kinh tế xã hội của vùng, tạo thế mở cửa nền kinh tế.- Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ. Vì vậy tạo bước ngoặt trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng. 0,5 0,25 0,25CâuII(2,0điểm) 1. Chứng minh rằng công nghiệp nước ta có sự phân hóa theolãnh thổ. Nguyên nhân tại sao công nghiệp nước ta lại có sự phân hóa theo lãnh thổ như vậy? 1,5a) Chứng minh rằng công nghiệp nước ta có sự phân hóa theo lãnh thổ: Hoạt động CN tập trung chủ yếu ở một số khu vực:+ ĐBSH và phụ cận là một trong những khu vực có mức độ tập trung CN cao nhất.+ ĐNB là vùng có mức độ tập trung CN cao nhất cả nước.+ Duyên hải miền Trung với mức độ thấp hơn. Quan trong nhất là Đà Nẵng.+ Các vùng còn lại CN chậm phát triển. 1,0 0,25 0,250,250,25b) Nguyên nhâncông nghiệp nước ta lại có sự phân hóa theo lãnh thổ:- Sự phân hóa lãnh thổ CN chịu tác động của nhiều nhân tố:+ Các vùng CN phát triển thường gắn với các điều kiện như vịtrí, tài nguyên, lao động…+ Ngược lại các vùng CN chậm phát triển do vị trí không thuận lợi, thiếu vốn, GTVTkhó khăn... 0,5 0,25 0,25Doc24.vn2. Tại sao ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm? Ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm vì:+ Có thế mạnh lâu dài, dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào về than đá, dầu khí, trữ nang thủy điện, sức gió, năng lượng mặt trời.+ Mang lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội. Tác động mạnh mẽ tới nhiều ngành khác. 0,5 0,25 0,25CâuIII(3,0 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong năm 1995 và 2010.Doc24.vnđiểm) a) Xử lí số liệuGDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 1995 VÀ 2010(Đơn vị: %)Năm 1995 2010Nhà nước 32,3 33,7Ngoài nhà nước 53,5 47,5Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 14,2 18,8b) Vẽ biểu đồ- Yêu cầu:+ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn (bán kính năm sau lớn hơn năm trước).+ Vẽ chính xác, có chú giải và tên biểu đồ.Biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong năm 1995 và 2010 (%) 2,0Doc24.vn2. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1995 và 2010- Nhận xét:+ Quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta ngày càng tăng lên (năm 2010 gấp gần 8,7 lần năm 1995).+ Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta từ năm 1985 đến 2010 có sự thay đổi theo hướng: Thành phần nhà nước và ngoài nhà nước giảm tỉ trọng, khu vực có vốn đầutư nước ngoài tăng lên.- Giải thích:+ Quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta ngày càng tăng lên do nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.+ Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên mạnh vì nước ta tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 1,0 0,50,25 0,25 0,50,25 0,25CâuIV(2,0điểm) 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.2. Trình bày thế mạnh về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội. Các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh* Lưu ý: Học sinh kể được tỉnh: 0,25; tỉnh: 0,5; 10 tỉnh: 0,75 1,0Doc24.vn- Thế mạnh về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội:+ Là cơ sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản.+ Cung cấp các nguồn lợi khác: thủy sản, khoáng sản, lâm sản.+ Là nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp.+ Phát triển giao thông đường bộ, đường sông. 1,0 0,25 0,250,25 0,25