Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nối cách đọc với các số tròn chục thích hợp.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm