Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:13

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết (theo mẫu):

a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

b) Số 70 gồm...chục và ...đơn vị.

c) Số 50 gồm...chục và...đơn vị.

d) Số 80 gồm...chục và ....đơn vị.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Phân tích số tròn chục thành số chục và số đơn vị.

Cách giải :

b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm