Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các dạng toán tỉ lệ thức

7518e78e0c9ad05dc4b419c936526698
Gửi bởi: Ngô Quang Hải 25 tháng 9 2016 lúc 3:51:00 | Được cập nhật: 21 tháng 5 lúc 21:55:20 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 588 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Các dạng toán vận dụng tỉ lệ thức I. Kiến thức cần nhớ+ th ng th gi aỉ đẳ hai sỉ ho a:b c:d.- a, gọi là goại tỉ. b, gọi là trung tỉ.+ Nếu có đẳng thức ad bc thì ta có thể lập được tỉ lệ thức :+ Nếu có suy ra II. Các dạng toán:Dạng 1: Tìm giá trị chưa biếtBài 1: Tìm trong các tỉ lệ thức sau:a) b) c) d) e) f) g) 2:à Tìm hai x, bi t: a) +y 40. b) x+y -60 ;c) 2x-y 34 d) 2+ =100Bài 3: Tìm các x, và biết:a)và b) và và c) và và 98d) 2x 3y 5z (1) và –z 95 (*)Bài Tìm x, y, biết:a. và 2x 3y –z 50b. và +z 49a cb d=a d; ;b b= =a cb d=a da c- -=3,0:2,0:8314842152x4:01,0322:1858330785x655:25,121:5,2.1433536x842544631045:31911312:434xx 6x -=+2x 246 25=x 4x 7- +=- +x y7 13=x 17y 3=x y19 21=2 2x y9 16=15 20 28x z 2 186x y+ 3 4x y5 z4:01,0322:1858330785x2 3x y5 z1 312 4x z  2 423 5x z Dạng 2: Toán đốBài Có đội A; B; có tất cả 130 người đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗingười đội A; B; trồng được theo thứ tự là 2; 3; cây. Biết số cây mỗi đội trồngđược như nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người đi trồng cây?Bài Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xongtrong ngày, đội thứ hai trong ngày, đội thứ trong ngày. Hỏi mỗi đội có baonhiêu máy biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.Bài Trường có lớp 7, biết có số học sinh lớp 7A bằng số học sinh 7B vàbằng số học sinh 7C. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của lớpkia là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp? Bài 8: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với và 5. Diệntích bằng 315 2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Bài Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A; 7B; 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏimỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiếnnhiều hơn lớp 7B là học sinh.Dạng 3: Chứng minh đẳng thứcBài 10 Cho CMR Bài 11: CMR: Nếu Thìa) b) c) Bài 12 ChoCMR: 233445a cb d2 22 2ac cbd d++a cb d44 44 4a bc d +   + 5 35 3a da d+ + 2 22 27 311 11 8a ab cda d+ + bz-cy cx-az ay-bx 1a c x c Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.